Σταφύλια Οινοποιήσιμα

Θα μπορούσε να γραφτεί ένα ολόκληρο βιβλίο για τις ποικιλίες σταφυλιών στα νησιά του Αιγαίου, καθώς το σημαντικότατο αυτό Μεσογειακό φρούτο ευδοκιμεί παντού. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες εντελώς μοναδικές ποικιλίες, κυρίως από τα σταφύλια vitis vinifera, είναι αξεδιάλυτα συνδεδεμένες με συγκεκριμένα νησιά, όπως: