Μέχρι την παρούσα στιγμή δεν υπάρχουν μέλη του Aegean Cuisine σε αυτό το νησί (συνολικά έχουν ενταχθεί ως μέλη του Aegean Cuisine 196 επιχειρήσεις του κλάδου μαζικής εστίασης από 28 νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου).