Χόρτα

Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία φυσικών προϊόντων, εκτός από τα μανιτάρια, που να είναι τόσο δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί όσο τα χόρτα. Η χώρα μας έχει μια από τις πλουσιότερες χλωρίδες παγκοσμίως. Υπάρχουν πάνω από 300 ποικιλίες εδώδιμων αγριόχορτων που αποτελούν σημαντική τροφή στα νησιά. Η δυσκολία έγκειται στην αποσαφήνιση των ονομάτων καθώς διαφορετικά ονόματα μπορεί πολλές φορές να αναφέρονται στο ίδιο φυτό από περιοχή σε περιοχή. Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν φιλοδοξεί να είναι πλήρης, αποτελεί όμως μια επιλογή από τα πιο γνωστά ή ξεχωριστά άγρια χόρτα του Νοτίου Αιγαίου.

Επιμελητήριο Κυκλάδων Επιμελητήριο Δωδεκανήσου
Copyright © 2018 Aegean Cuisine.
Βρείτε μας και εδώ